Utöka avläggare

I den här filmen utökar biodlaren två 3-ramars avläggare med 10-ramarslådor.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Häckvicker (Vicia sepium)
Häckvicker (Vicia sepium) är vanlig i hela nästan Sverige Läs mer
Biväxter - Rödklint (Centaurea jacea)
Rödklint (Centaurea jacea) är en upp till 70 Läs mer
Drottningtillsättning - Drottningbyte
Drottningtillsättning eller drottningbyte betyder att biodlaren byter bidrottningen i ett Läs mer

Läs mer om biodling