Medelskörd av honung

Honungstappning

Medelskörden av honung i Sverige är ca 30 kg per bisamhälle (enligt SBRs medlemsstatistik). Honungsskördens storlek varierar i landet och är som regel störst i ett omväxlande odlingslandskap där bina har tillgång till både vild och odlad flora.

Läs mer om honung och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube