Medelskörd av honung

Honungstappning

Medelskörden av honung i Sverige är cirkaa 30 kg per bisamhälle (enligt SBR’s medlemsstatistik). Honungsskördens storlek varierar i landet och är som regel störst i ett omväxlande odlingslandskap där honungsbin har tillgång till både vild och odlad flora.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube