Nedfall

Varroanedfall - Varroa - Varrokvalster - Bihälsa - Biodling

Nedfall kallas inom biodling det som faller ner från bisamhället och dess vaxkakorbikupans botten. Nedfallet kan bestå av bivax, pollen, honungsbin och varroakvalster. Under vintern kan nedfallet kallas vinternedfall. Efter varroabekämpning brukar varroagaller användas för att samla upp och räkna nedfallna kvalster, detta nedfall kan kallas varroanedfall.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Foderlåda - Biodling - Biredskap
Foderlåda är ett biredskap, en typ av Läs mer
Biodling - Varroabehandling på hösten
Varroabekämpning eller varroabehandling kallas det inom biodling när biodlare Läs mer
Biväxter - Harkål (Lapsana communis)
Harkål (Lapsana communis) växer på kulturmark, åkrar, trädgårdar, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung