Nedfall

Varroanedfall - Varroa - Varrokvalster - Bihälsa - Biodling

Nedfall kallas inom biodling det som faller ner från bisamhället och dess vaxkakorbikupans botten. Nedfallet kan bestå av bivax, pollen, honungsbin och varroakvalster. Under vintern kan nedfallet kallas vinternedfall. Efter varroabekämpning brukar varroagaller användas för att samla upp och räkna nedfallna kvalster, detta nedfall kan kallas varroanedfall.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Pärlhyacint (Muscari botryoides)
Pärlhyacint (Muscari botryoides) är ganska vanlig odlad och förvildad/naturaliserad. Pärlhyacint har Läs mer
Skattlåda
En skattlåda är en låda i bikupan där Läs mer
Biväxter - Axveronika (Veronica spicata)
Axveronika (Veronica spicata) är vanlig på Öland och Gotland, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung