Nedfall

Varroanedfall - Varroa - Varrokvalster - Bihälsa - Biodling

Nedfall kallas inom biodling det som faller ner från bisamhället och dess vaxkakorbikupans botten. Nedfallet kan bestå av bivax, pollen, honungsbin och varroakvalster. Under vintern kan nedfallet kallas vinternedfall. Efter varroabekämpning brukar varroagaller användas för att samla upp och räkna nedfallna kvalster, detta nedfall kan kallas varroanedfall.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Pollenkorg / Pollenbyxor
Pollenbyxor kallas det inom biodling när honungsbin samlar Läs mer
Ambi / Putsbi
Ambi eller Ambin är en del av det Läs mer
Undersättsbotten / Undersättslåda - Biredskap - Biodling
Undersättsbotten eller undersättslåda är ett biredskap som används Läs mer