Tag - Biväxter

Biväxter - Röllika / rölleka (Achillea millefolium)

Röllika

Röllika eller rölleka (Achillea millefolium) är en ört som är mycket vanlig i hela Sverige, främst i torr öppen mark. Röllika ger pollen till samlande honungsbin. Örten användes förr...

Biväxter - Rödklöver (Trifolium pratense)

Rödklöver

Rödklöver (Trifolium pratense) förekommer vild i hela Sverige. Rödklöver har sedan lång tid odlats som foder till kreatur och hästar inom jordbruket. Bin och humlor älskar rödklöver...

Biväxter - Röda vinbär (Ribes rubrum)

Röda vinbär

Röda vinbär (Ribes rubrum) är en buske inom vinbärsläktet som har odlats minst 300 år. Röda vinbär kan användas till sylt, gelé, saft och vin. Som biväxt har röda vinbär bra värden för både...

Biväxter - Dagögon (Heliopsis spp.)

Dagögon

Dagögon eller Dagöga (Heliopsis spp.) är en prydnadsväxt som honungsbin gillar. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 1 Honungsdagg: 0 Blomningstid juli, augusti, september, oktober Mer...

Biväxter - Röd rudbeckia (Echinacea purpurea)

Röd rudbeckia

Röd rudbeckia (Echinacea purpurea) är uppskattad av honungsbin och fjärilar. Blomextrakt av Röd rudbeckia används i naturläkemedel mot förkylning. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 2...

Biväxter - Rysk lönn (Acer tataricum)

Rysk lönn

Rysk lönn (Acer tataricum) odlas ofta som prydnadsträd men är också utmärkt som biväxt. Det är ofta fullt med honungsbin i dess vita blommor. Värde som biväxt Nektar: 3 Pollen: 2...

Biväxter - Rosenmynta (Clinopodium grandiflora)

Rosenmynta

Rosenmynta (Calamintha grandiflora) är en perenn ört som har en frisk mintdoft. Rosenmynta odlas som prydnadsväxt men kan också användas till te. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 0...

Biväxter - Rosenskära (Cosmos bipinnatus)

Rosenskära

Rosenskära (Cosmos bipinnatus) är en sommarplanta härstammar från sydvästra USA och Mexiko. Rosenskära blommar rikligt med stora blommor som ger mycket nektar och pollen vilket uppskattas...

Biväxter - Ringblomma (Calendula officinalis)

Ringblomma

Ringblomma (Calendula officinalis) främst odlas för sina dekorativa blommor. Blommorna kan användas till salvor, dekorativt i matlagning, akvarellmålning, falsk saffran. Som medicinalväxt...

Biväxter - Raps (Brassica napus)

Raps

Raps (Brassica napus) är en av de bästa biväxterna med fulla värden för nektar och pollen. Raps odlas i stor skala för de oljerika frönas skull. Eftersom raps odlas i stora arealer kan...

Biväxter - Mjölkört, Mjölke eller Rallarros (Epilobium angustifolium)

Mjölkört / Mjölke / Rallarros

Mjölkört, Mjölke eller Rallarros (Epilobium angustifolium) är en av de bättre biväxterna med maxvärden för nektar och pollen. Stora bestånd i vägrenar och på hyggen kan ge biodlare...

Biväxter - Päron (Pyrus communis)

Päron

Päron (Pyrus communis) är ett  träd som kan vara storvuxet, småvuxet eller buskartat. Päronträd är bra som biväxt och välbesökt av honungsbin såväl som andra bin och insekter...

Biväxter - Pärlhyacint (Muscari botryoides)

Pärlhyacint

Pärlhyacint (Muscari botryoides) är ganska vanlig odlad och förvildad/naturaliserad. Pärlhyacint har bra värden för nektar och pollen. Värde som biväxt Nektar: 2 Pollen: 1 Honungsdagg: 0...

Biväxter - Pärleternell (Anaphalis margaritacea)

Pärleternell

Pärleternell (Anaphalis margaritacea) är en en odlad art som sällsynt kan påträffas förvildad. Nektar- och pollenvärdena är inte höga men pärleterneller är ändå mycket välbesökta...

Biväxter - Plommon (Prunus domestica)

Plommon

Plommon (Prunus domestica) är ett vanligt fruktträd som ger bra med nektar och pollen till samlande honungsbin. Vid bladlusangrepp kan plommonträden även ge honungsdagg. Frukterna kan ätas...

Biväxter - Oxtunga (Anchusa officinalis)

Oxtunga

Oxtunga (Anchusa officinalis) är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Arten har i folkmedicinen använts som läkeväxt. Oxtunga användes mot melankoli, hosta, lungsjukdomar och pest...

Biväxter - Oxbärssläktet (Cotoneaster)

Oxbär

Oxbärssläktet (Cotoneaster) är ett växtsläkte bestående av drygt 260 arter. Cotoneaster växer på olika sätt – platt mot marken, som låga buskar eller som ett flerstammat träd. De små...

Biväxter - Skogsnäva / Midsommarblomster (Geranium sylvaticum)

Skogsnäva / Midsommarblomster

Midsommarblomster (Geranium sylvaticum). Artens namn kommer av att den ofta blommar som mest runt midsommar. Det äldre folkliga namnet är Skogsnäva. Värde som biväxt Nektar: 2 Pollen: 1...

Biväxter - Melon (Cucumis melo)

Melon

Melon (Cucumis melo) är en gurkväxt i gurksläktet. Melon har stora blommor som honungsbin gillar att klättra ner och hämta mycket nektar i. Värde som biväxt Nektar: 2 Pollen: 1 Honungsdagg:...

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)

Maskros

Maskrossläktet (Taraxacum spp.) tillhör de allra bästa biväxterna med maxvärden på både nektar och pollen. Vid kalla vårar behöver houngsbin honung från maskros för bisamhällets behov men...

Biväxter - Martornar (Eryngium spp.)

Martorn

Martornssläktet eller Martornar (Eryngium spp.) är ett släkte inom familjen flockblommiga växter. Martonar har bra värden för nektar och pollen och är välbesökt av samlande honungsbin...

Biväxter - Lönn (Acer platanoides)

Lönn

Lönn (Acer platanoides) är ett träd som kan bli 30 meter högt och 150 år gammalt. Besök av insekter är nödvändiga för pollineringen av lönnen. Den sega och starka veden används bl a för...

Biväxter - Lupin (Lupinus spp.)

Lupin

Lupin (Lupinus spp.) odlas som dekorativa trädgårdsväxter i Sverige. De är inte ätliga, med vissa arter används som proteinfoder till husdjur. I Sverige förekommer blomsterlupin och...

Biväxter - Lungört (Pulmonaria obscura)

Lungört

Lungört (Pulmonaria obscura) växer i lundar och örtrika granskogar med blommor som först är rödaktiga, senare blåa eller violetta. Lungört sägs förr ha använts som grönsak och i pannkakor...

Biväxter - Ljung (Calluna vulgaris)

Ljung

Ljung (Calluna vulgaris) är en risartad buske som är vanlig i skogar och öppen mark över hela Sverige. Ljung producerar mycket nektar och är en bra källa till sorthonung. Svensk ljunghonung...

Biväxter - Lind (Tilia cordata)

Lind

Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig i södra och mellersta Sverige. Lindar producerar rikligt med nektar och även honungsdagg. Träden besöks flitigt av honungsbin när...

Biväxter - Lavendel (Lavandula angustifolia)

Lavendel

Lavendel (Lavandula angustifolia) odlas främst som prydnadsväxt och är uppskattad av honungsbin. Lavendel kan också användas till parfym, potpurrier, örtte, som kryddväxt och...

Biväxter - Lammöron (Stachys byzantina)

Lammöron

Lammöron (Stachys byzantina) odlas som primärt som prydnadsväxt för de fina bladens skull men blommorna gör den även bra som biväxt. Det svenska namnet beror på att de ludna bladen ser ut...

Biväxter - Kvitten (Cydonia oblonga)

Kvitten

Kvitten (Cydonia oblonga) är ett lövfällande träd som ger stora frukter likt äpplen. Frukten kan ätas färsk (om den slås) eller till sylt, marmelad, gelé, alkoholtillverkning, bröd och...

Biväxter - Kungsmynta (Origanum vulgare)

Kungsmynta

Kungsmynta (Origanum vulgare) är en utmärkt biväxt som växer i skogsbryn, backar och bergknallar. Den odlas som kryddväxt eller prydnadsväxt. Kungsmynta har medicinska egenskaper och kan...