Biväxter, dragväxter och bifoderväxter

Kort information om begreppet biväxter och de viktigaste växterna för honungsbin.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biapotek
Biapotek är en nätbutik med apiterapeutiska ekologiska hälsovårdsprodukter Läs mer
Biväxter - Stenkyndel (Calamintha nepeta)
Stenkyndel (Calamintha nepeta) har en självklar plats i Läs mer
Honungsbiets antenner
Honungsbiets antenner är klädda med känselhår och tusentals Läs mer

Läs mer om biodling