Buckfast / Buckfastbi

Buckfastbi - Buckfast -Honungsbi

Buckfastbiet är en korsningsprodukt av honungsbin där många olika raser och stammar ingår. Munken Broder Adam har i klostret Buckfast i sydvästra England korsat samman de bästa bin han har kunnat hitta i världen till en ny “konstras”. Buckfastbiet har fått stor spridning och ett fortsatt avelsarbete bedrivs nu lokalt i flera länder, inte minst i Sverige där broder Adam och buckfastbiet har många trogna anhängare. Läs mer om Buckfastbin på föreningen Svensk Buckfast webbplats.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Blåklint (Cyanus segetum)
Klint, Klintar eller Klintsläktet (Centaurea spp.) är ett släkte Läs mer
FlowHive - Bikupa Biodling
Flow Hive är en bikupa med ramar Läs mer
Rybs - Biväxter
Rybs (Brassica rapa ssp. oleifera) är en Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung