Måla eller olja bikupor

Måla bikupa - Målning av bikupor

Kupfärg och linolja används inom biodling för att ge bättre hållbarhet åt bikupor. Förutom att det blir fint i bigården kan det även vara bra att måla nya bikupor med olika färger för att minska felflykt. Speciellt “bivänlig” kupfärg säljs hos vissa biredskapsförsäljare. Många biodlare ytbehandlar nya bikupor (lådor/sargar) av trä med linolja på utsidan (istället får målning med färg) för skydd mot väder och vind. På insidan används linolja på trä för att det kan bli lättare att skrapa bort bivax och propolis. Bikupans ramar behöver normalt sett inte målas eller ytbehandlas med linolja. Om du använder linolja ska du låta den torka in på lådor/sargar innan de tas i användning och på ramar innan vaxmellanväggar sätts in. Bikupor av plast ska endast målas på utsidan med färg eller användas omålade, följ tillverkarens råd eftersom det kan variera beroende på vilken typ av plast kupan är tillverkad av.

En film där bikupor målas.

I den här filmen ytbehandlas bikupor med linolja.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Vildkaprifol (Lonicera periclymenum)
Vildkaprifol eller höstkaprifol (Lonicera periclymenum) växer oftast vid kusten i sydvästra Sverige men Läs mer
Biväxter - Vit näckros (Nymphaea alba)
Vit näckros (Nymphaea alba) är en flerårig Läs mer
Vinterbi / Vinterbin - Honungsbi - Biodling
Övervintring är ett begrepp inom biodling används Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung