Måla eller olja bikupor

Måla bikupa - Målning av bikupor

Kupfärg och linolja används inom biodling för att ge bättre hållbarhet åt bikupor. Förutom att det blir fint i bigården kan det även vara bra att måla nya bikupor med olika färger för att minska felflykt. Speciellt “bivänlig” kupfärg säljs hos vissa biredskapsförsäljare. Många biodlare ytbehandlar nya bikupor (lådor/sargar) av trä med linolja på utsidan (istället får målning med färg) för skydd mot väder och vind. På insidan används linolja på trä för att det kan bli lättare att skrapa bort bivax och propolis. Bikupans ramar behöver normalt sett inte målas eller ytbehandlas med linolja. Om du använder linolja ska du låta den torka in på lådor/sargar innan de tas i användning och på ramar innan vaxmellanväggar sätts in. Bikupor av plast ska endast målas på utsidan med färg eller användas omålade, följ tillverkarens råd eftersom det kan variera beroende på vilken typ av plast kupan är tillverkad av.

En film där bikupor målas.

I den här filmen ytbehandlas bikupor med linolja.

Biodling

Läs mer om biodling

Trakékvalster. Foto: USDA, Public domain, via Wikimedia Commons.
Trakékvalster (Acarabis woodi) är en parasit som livnär Läs mer
Avtäckningsbord - Biredskap - Biodling
Avtäckningsbord är ett biredskap som används inom Läs mer
Biväxter - Käringtand (Lotus corniculatus L.)
Käringtand (Lotus corniculatus L.) är vanligt förekommande på ängar hedmarker Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: