Kupfärg – färg till bikupor

Kupfärg – färg till bikupor

För att ge bättre skydd och hållbarhet åt bikupor finns det “bivänliga” kupfärger. Förutom att det blir fint i bigården kan det även vara bra att måla bikuporna med olika färger för att minska felflykt. Kupfärg säljs hos biredskapsförsäljarna. Bikupor kan också ytbehandlas med linolja på insidan och utsidan. Bikupans ramar ska inte målas eller ytbehandlas med linolja.

En film om hur bikupor målas.

I den här filmen ytbehandlas bikupor med linolja.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube