ALLT OM BIODLING
Bikupor - Vinter | ALLT OM BIODLING

Tips för lyckad övervintring av bisamhällen

Så här kan du som är biodlare förebygga döda bisamhällen på grund av varroa till nästa vår

  1. Månadsskiftet oktober-november görs en varroabekämpning, förslagsvis med Varrox oxalsyraförångare. 
  2. Efter två veckor räknas nedfallna varroakvalster för att kontrollera storleken på varroaangreppet.
  3. Är nedfallet kring 200-700 kvalster behövs i regel inga andra behandlingar mot varroa. Att ideligen bekämpa mot varroa är som lantbrukaren som bekämpar skadeinsekter för säkerhets skull, en slags försäkring in i himlen.
  4. Är nedfallet högre kan ytterligare en oxalsyraförångning göras för att bekräfta effekten av den första utan att det försvagar samhället nämnvärt.

Övriga åtgärder

  • Invintra endast kraftiga bisamhällen.
  • Vinterfoder ges med minst 20 kg inklusive honung som lämnas.
  • Oisolerade bikupor används endast under sommaren.
  • Vintertid används välisolerade kupor och tak! Att bin inte fryser är en skröna.
  • Bikupans botten ska vara väl ventilerad för att undvika fukt och mögel.
  • Tillsyn, skydda mot yttre störningar som t.ex. skadedjur, snö och vind.
Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

ALLT OM BIODLING

Sverges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: