ALLT OM BIODLING
Bikupor - Vinter | ALLT OM BIODLING

Tips för lyckad övervintring av bisamhällen

Så här kan du som är biodlare förebygga döda bisamhällen på grund av varroa till nästa vår

  1. Månadsskiftet oktober-november görs en varroabekämpning, förslagsvis med Varrox oxalsyraförångare. 
  2. Efter två veckor räknas nedfallna varroakvalster för att kontrollera storleken på varroaangreppet.
  3. Är nedfallet kring 200-700 kvalster behövs i regel inga andra behandlingar mot varroa. Att ideligen bekämpa mot varroa är som lantbrukaren som bekämpar skadeinsekter för säkerhets skull, en slags försäkring in i himlen.
  4. Är nedfallet högre kan ytterligare en oxalsyraförångning göras för att bekräfta effekten av den första utan att det försvagar samhället nämnvärt.

Övriga åtgärder

  • Invintra endast kraftiga bisamhällen.
  • Vinterfoder ges med minst 20 kg inklusive honung som lämnas.
  • Oisolerade bikupor används endast under sommaren.
  • Vintertid används välisolerade kupor och tak! Att bin inte fryser är en skröna.
  • Bikupans botten ska vara väl ventilerad för att undvika fukt och mögel.
  • Tillsyn, skydda mot yttre störningar som t.ex. skadedjur, snö och vind.
Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

error: