Höstens kurser i biodling

Bli biodlare

Funderar du på att bli biodlare? Missa inte höstens kurser i biodling. Hos biodlareföreningar i ditt distrikt (SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund), samt studieförbund som Studieförbundet VuxenskolanStudiefrämjandetFolkuniversitetMedborgarskolan eller ABF, finns höstens kurser för dig som vill bli biodlare. En del kurser i biodling börjar först under våren men brukar blir snabbt fulltecknade så det är alltid bra att vara ute i god tid. Det finns kurser för nybörjare som vill lära sig grunderna i biodling samt kurser för biodlare som vill utveckla sin biodling. Fråga hos din lokala biodlareförening vilken utbildning som erbjuds. Har du inte tid att gå en biodlingskurs under hösten eller om inga kurser hålls i ditt område så kan det finnas möjligheter att föranmäla sig inför vårens kurser. Att vara medlem i en lokal biodlareförening kan vara minst lika lärorikt som att gå en kurs. Att delta i skötseln av biodlareföreningens eventuella bikupor och bigård samt diskutera frågor med biodlare innan du skaffar egna bin är guld värt.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Joel Svenssons Vaxfabrik
Joel Svenssons Vaxfabrik AB säljer biredskap via internetbutik och Läs mer
Biväxter - Axveronika (Veronica spicata)
Axveronika (Veronica spicata) är vanlig på Öland och Gotland, Läs mer
Honungsbin - Vatten - Vattenbehov
Vattenbehov hos bisamhällen med honungsbin ska inte underskattas. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling