Staten måste öka stödet till svensk biodling

Jordbruksaktuellt
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Vid en jämförelse med andra europeiska länder är det i de flesta fall så att stödet till biodling i Sverige är lägre. EU har slagit fast att biodlingen är viktig, som näringsverksamhet på landsbygden och för att bina utför ekosystemtjänster. 76 procent av livsmedelsproduktionen är direkt eller indirekt beroenda av pollinering slår EU fast och man uppmanar medlems­länderna att öka stödet till biodlingen.

Läs mer hos Jordbruksaktuellt

Filmer om biodling


            

Läs mer om biodling