Bli biodlare

Bli biodlare
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Få möjligheter att följa samspelet i naturen och årstiderna är så bra som i biodling. Förutsättningar som skiftar med väder och vind från år till år. Biodling är i allra hösta grad en levande hobby. Honung, bipollen, propolis och bivax har använts för hälsa och välbefinnade i årtusenden av människan. Bin och biodling har en given plats i självhushållet, på gårdar och lantbruk eller i villaträdgården. För pollineringenbiprodukternas och naturupplevelsens skull.

Gå en kurs i biodling

Det är viktigt att du lär dig så mycket som möjligt i början. Börja med att kontakta din lokala biodlareförening. På Sveriges Biodlares Riksförbunds webbplats hittar du kontaktuppgifter till föreningarna. Kolla om de ordnar kurser. Besök deras föreningsbigård så ofta du kan. Har de ingen kanske grannföreningen har en. Skaffa dig om möjligt en mentor som kan guida dig eller en biodlare som du kan praktisera hos.

Biodlareföreningarna ordnar ofta sina kurser i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ibland finns det även kurser i biodling hos StudiefrämjandetABF, Folkuniversitet eller Medborgarskolan.

Läs en riktig bok om biodling

Som litteratur rekommenderas Bin till nytta och nöje, den uppskattade studie- och inspirationsboken som används i de flesta studiecirklar och kurser i biodling. Boken ger teoretiska kunskaper varvade med praktiska råd. Bin till nytta och nöje har under 20 år utkommit i 6 reviderade utgåvor. I boken finns allt du behöver veta om bin, biodling, honung och pollinering.

Det finns andra böcker om biodling. En bok är rörigt utformad med många kockar i en soppa. I andra, ofta personfixerade böcker, är det bara en biodlares sätt att göra saker på och tunna när det kommer till praktisk biodling.

Bin till nytta och nöje av Carl Otto Mattson och Johann Lang är den bästa boken om biodling på svenska och ett måste att ha och läsa.

Se filmer om biodling

Som komplement till boken Bin till nytta och nöje finns en mängd kortfilmer för blivande biodlare och dig som håller kurser i biodling. Tillsammans är boken och filmerna Sveriges trevligaste utbildningsmaterial oavsett om du tänker bli biodlare eller bara vill veta mer om bin och biodling. Se filmerna här på webbplatsen eller på youtube.com/alltombiodling.

Skaffa bin

Bin skaffar du enklast juni-augusti. Då finns många biodlare som delar, ”konstsvärmar” sina bisamhällen och du kan köpa en sådan ”avläggare”. Fråga lokala biodlareföreningar eller lokala biodlare så hjälper de dig att skaffa dina första bisamhällen.

Biredskap – utrusning för biodling

Du behöver

Bikupa med ramar, bihatt/slöja, overall, handskar, kupkniv och rökpust. Slunga kan du fråga din lokala förening om du får låna första året. Redskap för biodling brukar kallas Biredskap. Länkar till Biredskapsförsäljare hittar du här. De har även återförsäljare om du bor långt ifrån. Det är vanligt att medlemmarna i lokala biodlarföreningar sambeställer utrustning. Oavsett biodlingens storlek krävs utrymme för honungshantering (avtäckning, slungning, tappning etc) och lagring av biredskap (lådor, ramar, bottnar, slungare, honungskärl etc).

Bina behöver mat och vatten

Finns tillräckligt med blommor och träd hela sommaren? Sin föda söker bina i blomsterängar, löv- och barrskogar, i villaträdgårdar, ja till och med stadsbebyggelse med sina parker kan ha livsrum för bisamhällen. Finns det vatten i närheten? Bin dricker vatten. Och så din skötsel. Honungsbiet är ett husdjur – alla husdjur behöver tillsyn.

Bikupan – binas bostad

Bra och lättskötta bikupor hittar du hos biredskapsfirmorna. Fall inte för frestelsen att köpa gammalt uttjänt kupmaterial. Att biodling är lätt och passar alla som ibland påstås är en överdrift. Oavsett vilken kuptyp biodlaren använder blir det en hel del tunga lyft.

Var ska bikupan stå?

Honungsbin kan odlas i så väl stad, som förort och på landsbygden. Uppställningsplats eller bigård kallas platsen där biodlare har sina bikupor. En varierad natur med foderkällor under hela säsongen är en fördel. Frukt-, bär och fröodlingar är exempel på bra uppställningsplatser. I städer ställs bikuporna ofta i trädgårdar, parker, kyrkogårdar, på tak, balkonger eller till och med på vinden.

Bina vaknar med solen, ge bikupan tidig morgonsol och gärna lite halvskugga under dagen. Ett vindskyddat läge underlättar binas flygande. Närhet till vatten är viktigt. Honungsbin kan flyga 2-3 km från bikupan så undvik odlingsområden där jorbruksgifter används. Kemiska bekämpningsmedel mår varken bina eller du bra av.

Som villaägare/markägare behöver man inte ha tillstånd av grannarna för att placera bikupor på den egna tomten. I andra fall måste man ha tillstånd av markägaren, bostadsföreningen etc. Fråga grannar och respektera att personer kan vara allergiska mot bistick. Bikupans fluster (in-/utgång) bör inte vara riktad mot platser där människor, djur eller fordon passerar på grund av binas flygtrafik.

Regler för biodling och honungsproduktion

Hos Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan du läsa om regler och lagar som gäller för biodling och honungsproduktion.

Ekologisk biodling

Hos Jordbruksverket kan du läsa om de villkor som gäller för ekologisk djurhållning enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Läs broschyren Starta eko -Biodling. På Fågelsångens Bigårdars webbplats finns också mycket läsvärt. Även om man inte är certifierad eko-biodlare kan biodlingen drivas enligt ekologiska principer.

Naturlig biodling

Vissa bikupor och sätt att biodla marknadsförs ibland som naturlig biodling eller biodling mer på binas villkor. Detta är mer personliga åsikter. All biodling är i grund och botten densamma och Ingen kuptyp är naturligare eller skonsammare än en annan. Honungsbin kan skötas ”naturligt” i traditionella bikupor och misskötas i ”naturliga” kupor eller tvärtom. Det viktiga är att biodlaren tar hand om bina, ger foderkällor och skyddar mot sjukdomar och skadegörare. Den enda biodling som kan kallas naturlig är trädbiodling i skogen precis som vilda bin bor.

Forum för biodling

Diskussionsforum för biodling finns hos Sveriges Biodlares Riksförbund. Biodlingsföretagarna har ett Forum för yrkesbiodling med en medlemsdel för yrkesbiodling.

Yrkesbiodling

För den som vill satsa på biodling som yrke finns Biodlingsföretagarna, branschföreningen för yrkesbiodlare. Biodlingsföretagarna ordnar en årlig yrkesbiodlaronferens med biredskapsutställning.

Yrkesutbildning i biodling

Yrkeshögskolan för biodling har utbildning för den som vill bli professionell biodlare och driva eget företag.

Kostnader för att starta en biodling

Det svårt att ge en exakt siffra vad gäller startkostnader men räkna med cirka 10.000 kr. Tänk på att biodling även genererar inkomster vid försäljning av biprodukter och pollinering gör naturen en värdefull tjänst. En biodling är mer eller mindre självförsörjande, vilket många andra hobby´s eller husdjur inte är.

Så blir du biodlare – sammanfattning

  • Anmäl dig till en kurs i biodling. De flesta kurser hittar du via hos Studieförbundet vuxenskolan och din lokala biodlareförening.
  • Skaffa dig en mentor som kan guida dig eller som du kan praktisera hos. Fråga till exempel den biodlare du köper bina av eller biodlareföreningar i din närområde.
  • Lägg undan cirka 10.000 kr för utrustning (biredskap); bikupor, verktyg och kläder (honungsslungare ej inräknat). tänk på att biodling kräver utrymme för honungshantering och lagring av biredskap.
  • Om du bor i ett tätbebyggt område, fråga grannarna innan om det går bra.
  • Om du placerar bikuporna på någon annans mark än din egen måste du fråga om lov.
  • Bisamhällen kan köpas april-augusti. Beställ dem hos en biodlare i god tid.
  • Anmäl att du har bin och vart de är placerade. Länsstyrelserna har mer information på sina respektive webbplatser.
  • Glöm inte att bin är husdjur och husdjur kräver tillsyn! Det är du som ska anpassa dig till binas behov och inte bina som ska anpassa sig till dina behov.
Läs om bisamhället