Plantera biväxter

Plantera biväxter - blommor för bin

Ge honungsbin och vilda pollinatörer en varierad kost genom att plantera olika växter som blommar och ger nektar/pollen under hela säsongen.

Använd gärna fröer från växter som redan växer i din omgivning. Du får hämta fröerna själv när dom finns tillgängliga i naturen. På gamla och övergivna kulturmarker finns ofta växter som tidigare har odlats eller förvildats. Man måste fråga markägaren om man gräver upp plantor och så får man tänka på vad som är fridlyst mm.

Bli medlem i din lokala trädgårdsförening. Där byter man ofta plantor och fröer samt ger odlingstips. På tradgardskartan.se hittar du din närmaste trädgårdsförening.

Om du köper fröer och plantor, välj då i första hand traditionella, ekologiska och fleråriga växter. Hos frö- och trädgårdsfirmorna finns värdefulla tips för en lyckad plantering. Se till att du inte köper plantor som behandlats med kemikalier.

Länkar till frö-, plantförsäljare, trädgårdsfirmor, odlingstips mm

www.lindbloms.se
www.runabergsfroer.se
www.impecta.se
www.gourmetgarage.se
www.ekoplantan.se
www.klostra.se
www.frokungen.se
www.nelsongarden.se
www.ortagarden.com
www.savarfroplant.se
www.fron-och-sant.se
www.fromedposten.se
www.sneckenstrom.se
www.emmaljungatorvmull.se
www.tradgardshuset.com
www.fobo.se
www.trädgårdsväxter.com

YouTube

Läs mer om biodling