Tag - Krav

Trogsta honung

Trogsta Honung

Trogsta Honung är återförsäljare för LP:s Biodlings och Swientys sortiment för Nedre Norrland, allt som behövs för biodlingen. Supportar allt inom biodling för hobbyodlare och...

Ekologisk biodling

Ekologisk biodling

Ekologisk biodling är biodling som bedrivs enligt reglerna för ekologisk biodling. Inom en radie av 3 km från bikupan ska den finnas nektar och pollen från ekologiska odlingar eller...