ALLT OM BIODLING
Sju Gårdar - Uplandshonung

Mejeri samarbetar med biodlare

Sju Gårdar har inlett ett samarbete med Sveriges största KRAV-godkända biodling – Uplandshonung. Förutom bättre skördar och ökad botanisk mångfald i hag- och ängsmarkerna så blir resultatet mer ekologisk honung. Och kanske en egen eko-honung från Sju Gårdar. – Mjölk och honung är en klassisk kombination och vi hoppas mycket på samarbetet, säger Henrik Johansson, ordförande i Sju Gårdar.

Sju Gårdar har länge funderat på hur man ytterligare skulle kunna bidra till en ökad biologisk mångfald utöver att ha en ekologisk produktion. – Vi har många fina ängs- och hagmarker som vi är angelägna om att bevara. Med hjälp av Uplandshonungs tambin pollineras fler växter samtidigt som vi får mer ekologisk honung. Och så ger det mer jobb i länet. Det känns som ren bingo, säger Henrik Johansson.

Göran Sundström som driver Uplandshonung tillsammans med 7 anställda är nöjd. – Vi har satt ut 100 stycken bikupor på Sju Gårdars marker och anställt ytterligare en biodlare. Under ett normalår räknar vi med omkring 50 kilo honung per samhälle. Det skulle totalt ge 5 ton ekologisk honung så det är inga små volymer vi talar om, säger Göran Sundström.

Det stora suget efter ekologiskt har gjort att efterfrågan på KRAV-certifierad honung har ökat med 20-30 procent bara under 2014. Med Sju Gårdar får Uplandshonungs honungsbin ett tillskott på över 1500 hektar obesprutade åkrar och närmare 400 hektar naturbetesmarker att flyga över och söka nektar ifrån. – Det är ett stort tillskott av bra ekologiska marker med en stor botaniskt variation. Men med nuvarande marknadstillväxt så skulle jag behöva ännu mer mark, säger Göran Sundström.

Uplandshonung är Sveriges största KRAV-certifierade biodling med totalt omkring 700 egna kupor. Sju Gårdar gör närproducerade, ekologiska och klimatcertifierade mejeriprodukter från sju gårdar i Uppland. De 100 bikuporna är uppställda på gårdarna Stabby i Uppsala Näs, Östanå i Almunge, Kvarngården i Alunda, Gränome i Rasbo och Rotebergs gård i Bälinge.

Läs mer om företagen på www.sjugardar.se och www.uplandshonung.com.

error: