Mejeri samarbetar med biodlare

Sju Gårdar - Uplandshonung
Foto: Sju Gårdar, Uplandshonung.

Sju Gårdar har inlett ett samarbete med Sveriges största KRAV-godkända biodling – Uplandshonung. Förutom bättre skördar och ökad botanisk mångfald i hag- och ängsmarkerna så blir resultatet mer ekologisk honung. Och kanske en egen eko-honung från Sju Gårdar. – Mjölk och honung är en klassisk kombination och vi hoppas mycket på samarbetet, säger Henrik Johansson, ordförande i Sju Gårdar.

Sju Gårdar har länge funderat på hur man ytterligare skulle kunna bidra till en ökad biologisk mångfald utöver att ha en ekologisk produktion. – Vi har många fina ängs- och hagmarker som vi är angelägna om att bevara. Med hjälp av Uplandshonungs tambin pollineras fler växter samtidigt som vi får mer ekologisk honung. Och så ger det mer jobb i länet. Det känns som ren bingo, säger Henrik Johansson.

Göran Sundström som driver Uplandshonung tillsammans med 7 anställda är nöjd. – Vi har satt ut 100 stycken bikupor på Sju Gårdars marker och anställt ytterligare en biodlare. Under ett normalår räknar vi med omkring 50 kilo honung per samhälle. Det skulle totalt ge 5 ton ekologisk honung så det är inga små volymer vi talar om, säger Göran Sundström.

Det stora suget efter ekologiskt har gjort att efterfrågan på KRAV-certifierad honung har ökat med 20-30 procent bara under 2014. Med Sju Gårdar får Uplandshonungs honungsbin ett tillskott på över 1500 hektar obesprutade åkrar och närmare 400 hektar naturbetesmarker att flyga över och söka nektar ifrån. – Det är ett stort tillskott av bra ekologiska marker med en stor botaniskt variation. Men med nuvarande marknadstillväxt så skulle jag behöva ännu mer mark, säger Göran Sundström.

Uplandshonung är Sveriges största KRAV-certifierade biodling med totalt omkring 700 egna kupor. Sju Gårdar gör närproducerade, ekologiska och klimatcertifierade mejeriprodukter från sju gårdar i Uppland. De 100 bikuporna är uppställda på gårdarna Stabby i Uppsala Näs, Östanå i Almunge, Kvarngården i Alunda, Gränome i Rasbo och Rotebergs gård i Bälinge.

Läs mer om företagen på www.sjugardar.se och www.uplandshonung.com.

Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Stenkyndel (Calamintha nepeta)
Stenkyndel (Calamintha nepeta) har en självklar plats i Läs mer
Stationär bikupa
Stationära bikupor finns som uppstaplingsmodell och som trågkupor. Läs mer
Biväxter - Svart aronia (A. melanocarpa)
Svart aronia (A. melanocarpa) odlas som prydnadsväxt Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: