Nyheter i KRAVs regler 2014 som berör biodlare

KRAV

De viktigaste förändringarna i KRAVs regler 2014 för dig som har KRAV-certifierad biodling.

Läs dokumentet från KRAV.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Hässleklocka (Campanula latifolia)
Hässleklocka (Campanula latifolia) är en storväxt ört odlas som Läs mer
Invintring - Biodling
Invintring eller invintra kallas det inom biodling Läs mer
Biväxter - Ulltistel (Onopordum acanthium)
Ulltistel (Onopordum acanthium) odlas som prydnadsväxt i trädgårdar Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling