ALLT OM BIODLING
Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar

Välkommen till Lugnets Bigårdar

Niklas Nyström ger verkligen sitt företagsnamn innebörd. Med enkelt språk berättar och visar han sitt företag och sina arbetsmetoder, besvarar frågor och fick de 26 besökarna på Öppet hus hos Lugnets Bigårdar att trivas.

Text och foto Johann lang

Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar
Den 27 juli 2013, en dag med högsommarvärme fick 26 besökare under lönnarnas skugga vid det dukade bordet lyssna till Niklas när han detaljerat berättade om sin biodling. Ur hans lerkrus för honung fick vi dricka kaffe, dagen till ära.

I Niklas område finns flera yrkesodlare, vi gjorde en snabbräkning och kom till närmare 700 samhällen. Hobbyisterna oräknade. Då gäller det att hålla sig framme när det gäller uppställningsplatser. Niklas är KRAV-biodlare och har därför ytterligare kriterier att ta hänsyn till. Reglerna är såna att minst 50% av honungen måste komma från kravgodkända växter/odlingar.

Honungen från Lugnets Bigårdar är även lokalbestämd, dvs att honungen kommer från kupor som finns på den ort som anges på etiketten. Han säljer honungen i närområdet, till affärer, på marknader och till Saltå Kvarn. Det välkända biodynamiska företaget köper hans honung och han förser burkarna med Saltå Kvarn´s egna etiketter.

Ekologisk Honung från Mölnbo
Det mesta av Niklas honung tappas på 350 g burkar som ger en högre intäkt, men den tappas även på den klassiska 700 grams-burken, hinkar och handdrejade keramikmuggar.
Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar
Universalbotten, pollenfälla, yngelrum med ramar utan mellanväggar, skattlåda, wettexduk för myrsyrabehandling.

Lådor i yngelrummet är av både trä och plast. I yngelrummet bygger bina med eget vax direkt i ramar utan mellanväggar, dock påförs lite tunt vax i nedkant på den övre ramlisten typ Hoffmannram med fasat överlist. I skattlådor, 3/4 Langstroth, som är mestadels av trä ges ramar med mellanväggar. Universalbotten använder han och har även själv gjort en variant av den i trä. Under svärmningstiden kontrollerar han samhällena var 8-9 dag.

Bottenspärrgaller (inte det som vanligen på Universalbotten sitter lodrätt för flustret) använder han bara på samhällen som är på gång att svärma men som han av någon anledning inte vill dela, t ex dåligt temperament. Hans ras är buckfast av en särdeles svärmtrög sort. Endast ett av hans samhällen hade visat svärmtendenser i sommar.

Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar
Hjulslunga för 12 ramar. Avtäcker gör han helst med elvärmd kniv som han säger kan bli lite för varm. Den han använder är försedd med termostat, familjemedlemmarna använder även avtäckningsgaffel. Avtäckningsvaxet tar skruvpressen hand om och det samlas i lådan på golvet för att senare renas i hett vattenbad.
Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar
Honungen silas i flytsil, innan den pumpas till mjölktankar. Dessa har vare sig värme elller kylning och rymmer 500 kg. Där skummas, ympas och rörs den…
Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar
…för att sedan pumpas till tappmaskinen på andra sidan väggen.
Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar
Lägg märke till kompressorn som förser kylrummet med kyla, c:a 12°, överst till vänster i bilden. Över den finns en fläkt som sprider kompressorns överskottsvärme till slungrummet eller ut ur lokalen. Det kan lätt bli 30° i slungrummet och där varnar Niklas för underdimensionerat kylaggregat som riskerar att ge mer värme än kyla.
Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar
Vid skattningen använder han bitömmarbotten. Han föredrar att åka en resa extra framför att slåss med bina. Varroa bekämpar han med syror enligt KRAV. Vid invintringen ges fodret i plastpåsar. Stödfodrar gör han med torrt socker i ramfordare.
Öppet Hus - Lungnets-Bigårdar
Varroa bekämpar han med syror enligt KRAV. Med myrsyra har han haft svårt att komma vid rätt tidpunkt, oftast för sent. Det bör vara i andra halvan av augusti och han tycker att bina framför allt drottningarna har farit illa av den. Oxalsyra som droppas i samhället är lättare att använda säger han.

Sortimentet i gårdsbutiken omfattar förutom honung i glas, 700 g och 350 g, också honung i handdrejade keramikmuggar, egentillverkad honungssenap, bivaxsalva, pollen och propolis. Öppet varje dag 09.00-20.00 står det på hemsidan och nog måste han ha hjälp med att nå den kapaciteten?

Det är jag som arbetar mest och är den som har ”kollen” säger Niklas. Övriga familjemedlemmar arbetar också en del, framförallt när arbetsbelastningen är som störst vid slungningstid, men hjälper även till med andra saker vid behov. Niklas arbetar också som personlig assistent, ungefär halvtid.

Niklas Nyström, Lugnets bigårdar

Producerar/säljer: Honung med egen etikett i närområdet och till Saltå Kvarn med deras etikett.
Årsproduktion: 4-5 ton honung. 100 samhällen senaste vintern.
Bolagsform: Enskild firma, biodlare sedan 2003.
Antal anställda: 0
Mer info: www.lugnetsbigardar.se

error: