Sammanställning över fördelning av medel inom Nationella honungsprogrammet verksamhetsåret 2014

Jordbruksverket

En sammanställning över fördelningen av medel inom Nationella honungsprogrammet 2014 finns nu att läsa på Jordbruksverkets webbplats.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Isop (Hyssopus officinalis)
Isop (Hyssopus officinalis) odlas för sina blå, vita eller Läs mer
Cellkopp - Drottningcell - Biodling
Cellkopp eller cellkoppar är som det kallas inom Läs mer
Ringlarv - Honungsbi - Biodling
Ringlarv kallas det, inom biodling, när bilarven Läs mer
Biväxter - Pärleternell (Anaphalis margaritacea)
Pärleternell (Anaphalis margaritacea) är en en odlad art som Läs mer
Sockerbiodlare kallades biodlare som under 2:a världskriget Läs mer
Swienty
Swienty A/S är en dansk biredskapsförsäljare med återförsäljare Läs mer