Rammått / Ramformat / Ramtyper

Rammått - standardmått för ramar.

Rammått, ramformat, ramstorlek eller ramtyp kallas olika standardmått för bikupans delar. Inom biodling används olika typer av ramar med olika mått, som bikupor och vaxmellanväggar är anpassade efter. Här nedan är en tabell med de vanligaste ramtyperna och mått för respektive ramlist för den som sågar ramlister och spikar egna ramar. Se även standardmått för ramar och vaxmellanväggar.

Mått för de vanligaste förekommande ramtyperna i Sverige
Ramtyp Bredd
(mm)
Höjd
(mm)
Ramlist över
l x b x h (mm)
Ramlist under
l x b x h (mm)
Ramlist sidor
l x b x h (mm)
Inre yta
(cm2)
Honung/ram
(kg, cirka)
Lågnormal 366 222 396x25x10 366x25x10 202x25x10 699 2.33
Svea 300 300 330x25x10 300x25x10 280x25x10 784 2.61
Halv Svea 300 146 330x25x10 300x25x10 126x25x10 353 1.18
LS 366 300 396x25x10 366x25x10 280x25x10 969 3.23
Halv LS (HLS) 366 146 396x25x10 366x25x10 126x25x10 436 1.45
Norsk 365 260 398x25x10 365x25x10 240x25x10 828 2.76
Halv Norsk 365 160 398x25x10 365x25x10 140x25x10 483 1.61
Wieslander 366 278 396x25x10 366x25x10 258x25x10 893  2,98
Dadant 448 286 480x25x15 448x25x15 256x25x10 1138 3.65
Langstroth 448 232 480x25x10 448x25x10 212x25x10 907 3.03
3/4 Langstroth (Farrar)  448 159  480x25x13 448x25x10  139x25x10  595  1.70

Inget ramformat är bättre än det andra men lådor med stora ramar blir dock tunga att lyfta och därför brukar biodlare som har stora ramar i yngelrummen ofta använda så kallade halvramar i skattlådorna. Nybörjare som skall köpa bin får dem ofta på vanligt förekommande ramformat som till exempel Lågnormal. Den som tänker bli biodlare kan med fördel välja dom ramformat som biodlare i den lokala biodlareföreningen eller trakten använder då det underlättar vid köp, byte eller försäljning av bisamhällen och kupmaterial.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Bidöd eller bidöden är begrepp som har Läs mer
Biväxter - Rödklöver (Trifolium pratense)
Rödklöver (Trifolium pratense) förekommer vild i hela Sverige. Rödklöver Läs mer
Biväxter - Fläder (Sambucus nigra)
Fläder (Sambucus nigra) är en upp till Läs mer