Avståndsstift till ramar

Avståndsstift - Biredskap - Biodling

En liten film om avståndsstift som inom biodling används till bikupans ramar.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Syren / bondsyren (Syringa vulgaris)
Syren eller bondsyren (Syringa vulgaris) kommer ursprungligen från sydösteuropa och har länge odlats Läs mer
Honungssil - Honunghantering - Honung
Honungssil används inom biodling vid honungshantering för att sila bort bivax Läs mer
Bidrottning
Reservdrottning kallas inom biodling en bidrottning som Läs mer

Läs mer om biodling