Topplistkupa

Topplistklupa / Topplistekupa / TBH

Topplistkupa, topplistekupa, Top Bar Hive eller TBH är en typ av stationär bikupa som ursprungligen utvecklades för biodlare i Afrika. Ett sorts biståndprojekt för biodlare som saknade utrustning. Kuptypen bygger på den grekiska kupan från antiken där bara en övre ramlist används. På senare år har topplistekupor uppmärksammats av någon anledning. Det kan vara att denna typ av bikupa ibland beskrivs som naturligare och enklare än “konventionell biodling” vilket inte riktigt stämmer. Det är svårare att hantera vaxkakor/ramar med en ramlist jämför med fyra, bina måste bygga nytt bivax eftersom vaxkakorna pressas när honungen skördas, kupan är dyr att köpa om du inte bygger själv, få biodlare använder kuptypen och det kan bli svårt att få samma stöd hos biodlare i omgivningen som om du använder “vanligare” kuptyper, mm. Topplistkupan har även fördelar som t.ex. arbetshöjd men rekommenderas ändå inte direkt för nybörjare. Vi ser helst att alla bikupor beskrivs som en kuptyp och inte som enkel, alternativ eller naturlig för att 3 lister saknas på ramen. All biodling oavsett kuptyp, utom trädbiodling med vilda honungsbin där honungen rövas i boet, är ju dessutom inte ett dugg naturligare än att ha katt, hund, får, kor, häst eller höns. Det går utmärkt att sköta sina honungsbin i topplistkupa såväl som andra kuptyper. Det handlar mer om vad man trivs själv med och att man gör det så bina mår bra.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Utökning av bisamhälle / bikupa - Biodling
Utökning kallas det inom biodling när biodlaren Läs mer
Vinterbi / Vinterbin - Honungsbi - Biodling
Vinterdödlighet är ett begrepp som används inom Läs mer
Bli biodlare
Varför bli biodlare? Få möjligheter att följa Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung