Bin

Vaktbi - Vaktbin - Honungsbin

Bin (Apoidea) eller bi är namn för insekter som tillhör insektsordningen steklar. Inom biodling är det främst släktet honungsbin (Apis), och då Apis mellifera (i bilden ovan), som används för biprodukter, främst honung, samt pollinering. Biodlare säger ofta bin, bi eller bina när de pratar om honungsbin. Men man ska alltså vara medveten om att det förutom honungsbin även finns mängder av olika bin, till exempel är humlor, getingar, solitärbin/vildbin m.m. också bin.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.