Hassel

Biväxter - Hassel (Corylus avellana)

Hassel (Corylus avellana) är en stor buske som sällsynt kan bli trädformad. Hassel är en av årets första dragväxter i Sverige. Om blomningen inte sker före honungsbina börjat flyga på våren så kan hassel bli en bra pollenkälla. Biodlare skördar inte hasselpollen eftersom allt går åt till att bygga upp bisamhället.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 2
Honungsdagg: 1

Blomningstid

mars, april

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Läs mer om biodling