Hassel

Biväxter - Hassel (Corylus avellana)

Hassel (Corylus avellana) är en stor buske som sällsynt kan bli trädformad. Hassel är en av årets första dragväxter i Sverige. Om blomningen inte sker före honungsbin har börjat flyga på våren så kan hassel bli en bra pollenkälla. Biodlare skördar normalt sett inte hasselpollen eftersom allt går åt till att bygga upp bisamhället under våren.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 2
Honungsdagg: 1

Blomningstid

mars, april

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Päron (Pyrus communis)
Päron (Pyrus communis) är ett  träd som kan vara storvuxet, småvuxet Läs mer
Propolisstans - Biredskap - Biodling
Propolisstans är ett biredskap som används inom Läs mer
Flusterförminskare - Biredskap - Biodling
Flusterförminskare kallas biredskap som används på bikupans fluster (bikupans Läs mer