Neonikotinoid-förorenade vattenpölar utgör förgiftningsrisk för honungsbin

Plos-One

Läs forskningsartikeln hos Plos one.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Vi skickar betalningsanvisning eller svarar på din Läs mer
Biväxter - Dahlia (Dahlia spp.)
Dahlia (Dahlia spp.) härstammar från sydamerika. Både människor Läs mer
Vinterklot - Bisamhälle - Biodling
Vinterklot kallas det inom biodling när honungsbin drar Läs mer

Läs mer om biodling