Studiebesök ekologisk biodling i Värmland

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Keiko Schönberg kommer att berätta om sin ekologiska biodling och beskriva sin honungs– och vaxhantering på Kattens bigårdar i södra Värmland. Det görs även besök hos LPs Biodling och Öxnevåls gård. Mer info och anmälan hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Nosema apis är ett spordjur som angriper Läs mer
Svensk Landskapshonung
Svensk Landskapshonung är en ekonomisk förening med svenska Läs mer
Vinterbi / Vinterbin - Honungsbi - Biodling
Vinterbin kallas inom biodling de honungsbin i bisamhällen som Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling