Studiebesök ekologisk biodling i Värmland

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Keiko Schönberg kommer att berätta om sin ekologiska biodling och beskriva sin honungs– och vaxhantering på Kattens bigårdar i södra Värmland. Det görs även besök hos LPs Biodling och Öxnevåls gård. Mer info och anmälan hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Neonikotinoider är en grupp giftiga bekämpningsmedel som Läs mer
Honungsbiets gadd
Allergi mot bistick är inte ovanligt och kan Läs mer
Design och tryck av etiketter
Egna honungsetiketter är en fördel när du säljer Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling