Krav på märkning av importerad honung

Riksdag

Motion 2017/18:1689, av Jan Lindholm (MP), Förslag till riksdagsbeslut; Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av ursprungsland på konsumentförpackningar av honung och tillkännager detta för regeringen. Läs motionen hos Sveriges Rikstag.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Svärmfångare
Svärmfångare är ett biredskap som används inom biodling till att Läs mer
Biväxter - Ålandsrot (Inula helenium)
Ålandsrot (Inula helenium) är en gammal medicinalväxt som fortfarande odlas Läs mer
Biväxter - Höstrudbeckia (Rudbeckia laciniata) Höstrudbeckia, Guldboll eller Dassblomma
Rudbeckior / Rudbeckiasläktet (Rudbeckia) är ett släkte i familjen korgblommiga växter. Läs mer
Bivax - Vaxkaka - Mellanväggar - Avtäckningsvax
Bivax kallas materialet i bisamhällets vaxkakor. Läs Läs mer
Bipaviljong / Bihus
Bipaviljong eller bihus är ett byggnad, vagn eller Läs mer
Biväxter - Hampflockel (Eupatorium cannabinum)
Hampflockel (Eupatorium cannabinum) är en högväxt ört som Läs mer