Glyfosat i Amerikansk honung

GM Watch

En del av den testade honungen hade dubbla resthalter glyfosat mot den tillåtna gränsen i EU. Läs mer hos GMWATCH.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Slutskattning - Skattning - Biodling
Slutskattning kallas, inom biodling, den sista skattningen Läs mer
Biodling- Stödfodring
Stödfodring görs inom biodling på våren om bisamhället Läs mer
Biodling - Vinterfoder / Sockerlösning
Sockerlösning används inom biodling till vinterfoder för honungsbin/bisamhällen. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling