Glyfosat i Amerikansk honung

GM Watch

En del av den testade honungen hade dubbla resthalter glyfosat mot den tillåtna gränsen i EU. Läs mer hos GMWATCH.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungstappning
Direkttappa eller direkttappning kallas det inom biodling Läs mer
Biodling - Stöld och skadegörelse
Stöld av bisamhällen är mycket vanligt utomlands och Läs mer
Orienteringsflykt
Orienteringsflykt, orienteringsflygning eller förspel kallas det inom biodling när Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling