Flytt av bisamhälle

Flytta bin. I den här filmen flyttas ett bisamhälle till ett maskrosdrag. En uppställningsplats där bina får tillgång till mycket maskrosor.

Flyttas levande honungsbin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap över en församlingsgräns måste biodlare ha flyttningstillstånd. Kontakta bitillsynsman i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling