Flytt av bisamhälle

Flytta bin. I den här filmen flyttas ett bisamhälle till ett maskrosdrag. En uppställningsplats där bina får tillgång till mycket maskrosor.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Vinterkyndel (Satureja montana)
Vinterkyndel (Satureja montana) gillas av honungsbin. Bladen kan användas till Läs mer
Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Arbetaryngel kallas inom biodling det yngel som föds Läs mer
Cementhonung - Betonghonung - Honung
Cementhonung eller betonghonung brukar honung av honungsdagg från den stora Läs mer

Läs mer om biodling