Ta tillvara på honungsrester i honungsburkar

Av respekt för binas flit tar vi tillvara på den sista resten honung i honungsburken.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Häckvicker (Vicia sepium)
Vicker, Vikrar eller Vickersäktet (Vicia spp.). I Sverige förekommer cirka Läs mer
Kuppall - Bänk till bikupor
Kuppall, kupbänk, uppställningsbänk, bibänk eller benställning används inom Läs mer
Rullkniv för att skära bivax - Biredskap - Biodling
Rullkniv är ett biredskap som inom biodling Läs mer

Läs mer om biodling