Förvaring och återbruk av slungade ramar – Biodling

Johann visar hur han förvarar slungade ramar och sätter tillbaka ett par skattlådorbikuporna i bigården.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Skötselkort för biodling
Skötselkort är ett dokument som biodlare använder för Läs mer
Biväxter - Åkervädd (Knautia arvensis)
Åkervädd (Knautia arvensis) är vanlig i södra/mellersta Sverige och sällsynt Läs mer
Honungstappning
Direkttappa eller direkttappning kallas det inom biodling Läs mer

Läs mer om biodling