Europeisk honung jämförbar eller bättre än Manukahonung

Biväxter - Ljung (Calluna vulgaris)
Biväxter - Ljung (Calluna vulgaris)

Manukahonung från Nya Zeeland brukar framhävas som den mest antibakteriella honungen. Men under de senaste åren har det gjorts individuella europeiska studier av lokal honung som alla visat att lokal honung från Europa inte är sämre än manukahonung och kan delvis till och med överträffa den, enligt tidningen Schweizerische Bienen-Zeitung nr 12/2020. Honung från Schweiz, Irland, Danmark och Grekland testades i studierna.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungsburkar - Honungsburk - Honungsglas
Honungsburkar, honungsglas eller honungsförpackningar används inom biodling för Läs mer
Biväxter - Fläder (Sambucus nigra)
Fläder (Sambucus nigra) är en upp till Läs mer
Honungsbiets gadd
Bigiftsamlare är ett biredskap som används för Läs mer
Mjölksyra - Varroabekämpning - Bihälsa
Mjölksyra används inom biodling till bekämpning av Läs mer
Etiketter för Svensk Honung
En modern etikett för dig som säljer svensk Läs mer
Foderram
Foderram är ett biredskap, en typ av fodrare som inom biodling används Läs mer