Ekologisk biodling

Ekologisk biodling

Ekologisk biodling är biodling som bedrivs enligt reglerna för ekologisk biodling. Inom en radie av 3 km från bikupan ska den finnas nektar och pollen från ekologiska odlingar eller naturområden. Honung från centrala delar av städer kan alltså inte kallas ekologisk. Bina fodras med ekologiskt socker eller honung som vintermat. Det är inte tillåtet att använda läkemedel som till exempel Apistan mot varroa.

Många av Sveriges biodlare driver sin biodling enligt ekologiska principer men har ingen ekologisk märkning på grund av merarbete eller kostnader som det kan innebära. För att öka förutsättningarna för svensk ekologisk biodling och honung, vare sig den är certifierad eller inte, är det viktigt att välja andra ekologiska och giftfria produkter i butiken. Köper du svensk ekologisk rapsolja så kan förhoppningsvis svensk ekologisk rapshonung skördas i samma område till exempel. Innehållet i honungen beror helt på växtligheten och lantbruket som bedrivs i trakten.

Myndighetsinformation

Hos Jordbruksverket kan du läsa om de villkor som gäller för ekologisk djurhållning enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Läs också broschyren Starta eko – Biodling.

KRAV-biodling

Hos KRAV kan du läsa om reglerna för KRAV-märkt biodling och honung.

Ekologiska biodlingar

På Fågelsångens Bigårdars webbplats finns mycket läsvärt om ekologisk biodling och ekologiska biprodukter. Besök även Lugnets Bigårdars och Linas och binas gårdsbutiker för exempel på Krav-märkta biprodukter. Uplands Honung har en av de större KRAV-godkända biodlingarna i Sverige. Hitta fler lokala ekologiska biodlare på kartan med biodlare.

Naturlig biodling

Vissa bikupor och sätt att biodla marknadsförs ibland som “naturlig biodling” eller “biodling mer på binas villkor”. Detta är mer personliga åsikter. All biodling är i grund och botten densamma och Ingen kuptyp är naturligare eller skonsammare än en annan. Honungsbin kan skötas ”naturligt” i traditionella bikupor och misskötas i ”naturliga” kupor eller tvärtom. Det viktiga är att biodlaren tar hand om bina, ger foderkällor och skyddar mot skadegörare. Den enda kuptyp som kan kallas naturlig är en trädkupa/stockkupa i skogen precis som där vilda bin bor.

Naturlig biodling är ett ofta överdrivet begrepp. Till exempel marknadsförs biodling ibland som naturlig fast biodlaren utför så kallad drönarutskärning. Det betyder att bisamhällets drönare föds upp endbart för att dödas. Det får sägas vara något av det mest onaturliga en “naturlig” biodlare kan göra.

YouTube