ALLT OM BIODLING
Blandning av EG och icke EG honung

Bryr sig Bucht om svenska livsmedel?

Den tossiga ursprungsbeteckningen ”Blandning av EG och icke EG honung” kan landsbygdsministern Erik Bucht inte göra något åt. På till exempel köttprodukter accepteras ju inte en sådan ursprungsbeteckning. Varför är det ok på honung?

Hur ska konsumenten kunna välja bort länder där man regelmässigt använder antibiotika eller förfalskar honung?

”Under våren befinner sig landsbygdsministern på en turné genom Sverige, för att ta emot åsikter och inspel om vad som bör ingå i den kommande svenska livsmedelsstrategin”, skriver Jordbruksaktuellt.

Men Bucht lyssnar inte på sveriges biodlare och bortförklarar sig i frågan om honung. Läs Buchts svar på Biodlingsföretagarnas skrivelse och läs Biodlingsföretagarnas remissvar.

error: