Bryr sig Bucht om svenska livsmedel?

Blandning av EG och icke EG honung

Den tossiga ursprungsbeteckningen ”Blandning av EG och icke EG honung” kan landsbygdsministern Erik Bucht inte göra något åt. På till exempel köttprodukter accepteras ju inte en sådan ursprungsbeteckning. Varför är det ok på honung?

Hur ska konsumenten kunna välja bort länder där man regelmässigt använder antibiotika eller förfalskar honung?

”Under våren befinner sig landsbygdsministern på en turné genom Sverige, för att ta emot åsikter och inspel om vad som bör ingå i den kommande svenska livsmedelsstrategin”, skriver Jordbruksaktuellt.

Men Bucht lyssnar inte på sveriges biodlare och bortförklarar sig i frågan om honung. Läs Buchts svar på Biodlingsföretagarnas skrivelse och läs Biodlingsföretagarnas remissvar.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Blåbär (Vaccinium myrtillus)
Blåbär (Vaccinium myrtillus) är viktig för den biologiska mångfalden Läs mer
Rammått
LS
LS (Langstroth-Svea) är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
Honungsbi
Bitätt eller Bität är begrepp som används Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling