Bi Kompaniet

Bi Kompaniet

Bi Kompaniet är en biredskapsförsäljare med butik i Göteborg. www.bikompaniet.com

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Fläktbin / Fläktbi - Fläktande honungsbi
Fläktbin eller fläktbi kallas arbetsbin i bisamhället som Läs mer
Pollinering - Självpollinering eller korspollinering
Pollinatörer eller Pollinerare är samlingsnamn för djur som Läs mer
Raw honung / Rå honung
Andelsbiodling, andelsbigårdar eller andelshonung innebär att biodlare Läs mer