ALLT OM BIODLING

Så tar du bort ett getingbo

Getingar har lite oförtjänt dåligt rykte i och med att de gärna bosätter sig på under tak, på vindar, i bodar eller hål i marken. Getingarna är en del av ekosystemet och reglerar skadedjur i din trädgård. Även om dom kan upplevas som närgående och aggressiva, särskilt under matplatser utomhus sensommaren, så är de oftast fredliga om du inte provocerar eller klämmer dom. Om getingboet inte stör dig är det bara att låta det vara. Sitter getingbon där du störs av det kan det vara bra att ta bort dom, men använd inte bekämpningsmedel. Förebygg att getingar bosätter sig på “fel” plats genom att täta hål och springor med insektsnät.

Be inte biodlare om hjälp

Kontakta inte biodlare för att få hjälp med att avlägsna getingbon. Biodlare hanterar bara honungsbin och inte getingar. Det är väldigt vanligt att biodlare får telefonsamtal om att t.ex. man har fått en bisvärm på balkongen på vinden eller liknande, men det rör sig i själva verket många gånger om getingar, humlor eller solitärbin. Du får göra jobbet själv om du inte hittar någon vaktmästare eller firma typ Anticimex som kan göra det åt dig.

Så här tar du bort ett getingbo

  1. Hittar du ett litet getingbo på försommaren går det bra med en mindre plastpåse men är det ett större bo så kan det vara smidigare med en sopsäck.
  2. Skydda dig mot eventuella stick med heltäckande kläder, bislöja eller mygghatt och t.ex. disk- eller städhandskar.
  3. Trä påsen över getingboet och nyp eller vrid så att det lossnar från underlaget. Sortera som brännbart eller släpp ut getingarna i naturen.
  4. Mindre getingbon går ofta bra att suga upp med dammsugare men då måste dammsugarpåsen förslutas för att eventuella getingar inte ska flyga ut.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: