ALLT OM BIODLING
Svärmlåda för bisvärm | ALLT OM BIODLING

Svärmlåda

Svärmlåda är ett biredskap som inom biodling används för att samla in, transportera och tillfälligt förvara en bisvärm med honungsbin. Som alternativ till svärmlåda kan biodlare använda enkla redskap som t.ex. en hink, en kartong eller en “vanlig” låda (med bottenskiva och nättak) till bikupa. Det som utmärker en svärmlåda är att den konstruerats för just ändamålet att underlätta hanteringen av bisvärmar. Biodlare kan konstruera en svärmlåda efter sina egna behov eller handla en färdig produkt hos biredskapshandlare som har det i sitt sortiment.

Video som visar demonstration av svärmlåda.

Hur en svärmlåda är konstruerad

En svärmlåda kan vara en tom låda med längd, bredd och höjd på cirka 30-40 cm. Lådan kan byggas av t.ex. plywood och lister av lämpligt träslag. För infästning används skruv, spik eller klammer.

En svärmlåda kan konstrueras som en enkel låda, utan plats för ramar. Svärmlåda kan också ha ramlister och plats för ramar, om lådan ska kombineras som avläggarlåda.

Svärmlådan kan ha en eller flera luckor, nedtill, upptill och på sidorna. Beslag håller luckor säkert stängda och bitäta. Svärmlådan bör ha ventilering med finmaskigt nät på en eller flera sidor. Bärhandtag på svärmlådan ger smidig transport.

Ett fluster med både stängt läge och flusterspärrgaller underlättar insamling av den flygande delen av bisvärmen, när en bidrottning och svärmklunga har skakats ner i lådan.

Hur en svärmlåda används

  1. Biodlaren inväntar att bisvärmen satt sig i en lugn klunga. Bisvärmens klunga skakas ner i svärmlådan och flusterspärrgaller aktiveras. Om bidrottningen är i svärmlådan samlas bina vid fluster och ventilationsöppningar.
  2. När bisvärmen har vandrat genom flusterspärrgallret in i svärmlådan stängs flustret. Svärmlådan transporteras sedan till ett svalt utrymme eller skuggig plats, där den förvaras över natten eller till kvällen, med ventilation öppen.
  3. Dagen efter, eller under kvällen, transporteras svärmlådan till en uppställningsplats, där en tom bikupa, ramar med vaxmellanväggar eller utbyggda ramar, botten och tak har förberetts.
  4. En lucka på svärmlådan öppnas och svärmen skakas försiktigt ner i bikupan.
  5. När bina är på plats i bikupan läggs täckskiva eller täckbrädor och tak på.
  6. Så länge bisamhället är svagt kan flusterförminskare användas för att skydda mot röveri eller skadegörare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: