Bekämpningsmedel oroar biodlare

Sveriges Radio

Två nya studier visar att växtskyddsmedlet neonikotinoider försämrar bin och humlors förmåga att föröka sig. Inte överraskande, men oroande enligt en biodlare i Kungsbacka. Läs och lyssna hos Sveriges Radio.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Tappningslinje är ett biredskap som används i större Läs mer
Orienteringsflykt
Orienteringsflykt, orienteringsflygning eller förspel kallas det inom biodling när Läs mer
Biväxter - Rönn (Sorbus aucuparia)
Rönn (Sorbus aucuparia) är ett mindre träd Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling