Vallens bi-effekter

SLU
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Vallens bi-effekter – Möjligheter och kostnader med pollineringsytor i vall och spannmål. Lantbrukare kan på olika sätt förbättra förutsättningarna för bin och andra pollinerande insekter. RISE, Research Institutes of Sweden, har sammanställt erfarenheter och kostnader för olika åtgärder. Läs mer hos SLU och RISE.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling