Neonikotinoider

Neonikotinoider - Bekämpningsmedel

Neonikotinoider är en grupp giftiga bekämpningsmedel som används i jordbruk. Vissa neonikotinoider tros ha medverkat till den massdöd av bin som förekommit i världen. Läs nyheter om Neonikotinoider. Gör naturen, bina och dig själv en tjänst genom att köpa ekologiska produkter som inte har besprutats med bekämpningsmedel.

I filmen nedan kan du se vilken skyddsutrustning som krävs vid hantering av giftiga växtskyddsmedel. Filmen visar dock ingen skyddsutrustning för den som vill äta den besprutade maten. Se även sakertvaxtskydd.se  och Arbetsmiljöverket för mer (skrämmande?) information.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube