Varroa / Varroakvalster

Varroakvalster - Varroa
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Varroakvalstret parasiterar på vuxna bin och under fortplantningen angriper honan bilarver. I ett bisamhälle angripet av varroa föds så småningom missbildade bin och dödligheten ökar, bl a beroende på virusinfektioner som följer i varroaangreppens spår. Varroakvalstret omfattas av bisjukdomslagen.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling