Studie visar på samband mellan neonikotinoider och ökad bidödlighet

SLU
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Det finns ett samband mellan ökad användning av neonikotinoider och dödlighet hos honungsbin visar en studie från Storbritannien. Det är första gången man hittar ett samband mellan ett minskat antal bisamhällen och neonikotinoider på landskapsnivå.

Läs mer hos SLU.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling