Träkägelbiet – ny biart i Sverige

Calluna

Vid inventeringen av pollinerande insekter i Solna gjordes ett spännande fynd – en för Sverige ny biart upptäcktes bland över hundra noterade arter av gaddsteklar. Läs mer hos Calluna.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Parningskupa / Drottningodlingskupa - Bikupa
En parningskupa eller drottningodlingskupa är en liten bikupa som inom Läs mer
Biväxter - Krikon (Prunus insititia)
Krikon (Prunus insititia) växer ofta som buskage eller höga Läs mer
Cellstorlek - Cellstorlekar - Bivax
Cellstorlek betyder storleken på celler i vaxkakor av Läs mer
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Nosema apis är ett spordjur som angriper Läs mer
Davidssons Bimaterial
Davidssons Bimaterial är en biredskapsförsäljare med vaxrenseri i Aneby, Jönköpings Läs mer
Utökning av bisamhälle / bikupa - Biodling
Utökning kallas det inom biodling när biodlaren Läs mer