Refraktometer

Refraktometer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Refraktometer är ett instrument som biodlare använderför att mäta vattenhalten i honung. Är vattenhalten över 20% är risken stor att honungen jäser. Det finns traditionella och digitala refraktometrar. Digitala refraktometrar är enklare att använda men har högre pris än traditionella. Refraktometrar säljs hos biredskapsförsäljarna.

Film om hur biodlare kan kontrollera vattenhalt i honung med refraktometer och sänka vattenhalt med värmefläkt eller luftavfuktare i slungrummet.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling