Pollenstans

Pollenstans - skörda bibröd / bipollen.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

En pollenstans är ett biredskap som biodlare skördar bibröd/bipollen med.

Pollenstansar säljs hos biredskapsförsäljarna.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling