Drottningtillsättning

Drottningtillsättning - Drottningbyte
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Drottningtillsättning eller drottningbyte betyder att biodlaren byter bidrottningen i ett bisamhälle. Drottningtillsättning görs när t.ex. äggläggningen går ner eller bisamhället är ilsket eller sticklystet. Biredskap som används vid drottningbyte är tillsättningsbur / utätningsbur eller försändningsbur.

I den här videon visas hur biodlaren byter bidrottning i två bisamhällen.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling