Sparris

Biväxter - Sparris (Asparagus officinalis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Sparris (Asparagus officinalis) odlas som grönsak men förekommer även sällsynt vilt. De unga sparrisskotten är en delikatess. Sparris ger bra med nektar och pollen till samlande honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling