Mjölkört / Mjölke / Rallarros

Biväxter - Mjölkört, Mjölke eller Rallarros (Epilobium angustifolium)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Mjölkört, Mjölke eller Rallarros (Epilobium angustifolium) är en av de bättre biväxterna med maxvärden för nektar och pollen. Stora bestånd i vägrenar och på hyggen kan ge biodlare möjlighet att skörda rallarroshonung (se sorthonung). Mjölkört är allmän i hela landet, från norr till söder. Fröhåren användes förr som stoppningsmaterial och substitut för bomull. Späda skott kan ätas som sparris, rötterna kan användas till nödbröd.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 3
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling