Hassel

Biväxter - Hassel (Corylus avellana)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Hassel (Corylus avellana) är en stor buske som sällsynt kan bli trädformad. Hassel är en av årets första dragväxter i Sverige. Om blomningen inte sker före honungsbina börjat flyga på våren så kan hassel bli en bra pollenkälla. Biodlare skördar inte hasselpollen eftersom allt går åt till att bygga upp bisamhället.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 2
Honungsdagg: 1

Blomningstid

mars, april

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling