ALLT OM BIODLING
Biväxter - Körsbär (Prunus)

Körsbär

Körsbär eller Prunusar (Prunus) är ett släkte lövfällande buskar eller träd. I Sverige brukar sex arter påträffas som vilda eller förvildade, bland annat hägg, slån, surkörsbär och sötkörsbär.

Körsbär tillhör de bästa dragväxterna för bin med höga värden för nektar och pollen. Nektar från körsbär kan vara en källa till försommarhonung.

Bären kan ätas råa eller konserveras genom inkokning eller djupfrysning. Se recept på körsbärssaft med honung.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 3
Honungsdagg: 0

Blomningstid

april, maj

Mer information

error: