Harklöver

Biväxter - Harklöver (Trifolium arvense)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Harklöver, fältklöver, hartassar eller harväppling (Trifolium arvense) är vanlig i södra halvan av Sverige men sällsynt längre norrut. Harklöver växer på berg, torrbackar och sandmarker. Det är inte varje dag som honungsbin ses flyga på harklöver men det händer ibland.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 0
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling