Brunnäva

Biväxter - Brunnäva (Geranium phaeum)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Brunnäva (Geranium phaeum) är en trädgårdsväxt som gärna besöks av honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling